Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVIII/207/ 2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2021 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji

 


§ 1. 1 Petycja wzywająca Radę Gminy Dobrzeń Wielki do podjęcia uchwały w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 o treści wskazanej w petycji, została rozpatrzona negatywnie. 2. Rada Gminy nie widzi obiektywnej potrzeby ani nie wyraża woli podjęcia uchwały o treści wskazanej w petycji uznając, że sytuacja mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki w zakresie będącym przedmiotem petycji nie wykazuje cech wykluczenia społecznego, brak jest również podstaw do twierdzenia, że istnieje jakiekolwiek zagrożenie, że mieszkańcy Gminy jako potencjalni uczestnicy masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2, planowanych i realizowanych od 2021r. mogą być poddani eksperymentom medycznym bez dobrowolnie wyrażonej zgody.
§ 2. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki zawiadomi podmiot, który złożył petycję, o sposobie załatwienia petycji, przesyłając niniejszą uchwałę.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

 

 

PDF   Uchwała Nr XXVIII/207/ 2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2021 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji.pdf (128,64KB)