Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.72.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-05-2021 w sprawie Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2020

Na podstawie art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713, zm. poz. 1378) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Dobrzeń Wielki Raport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2020, zwany dalej Raportem’2020, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Raport’2020 podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej wraz z informacją o terminie sesji, na której rozpatrywany będzie Raport’2020 oraz o możliwości i zasadach wzięcia udziału w debacie nad Raportem’2020 przez mieszkańców Gminy. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2021r.

WÓJT

Piotr SZLAPA

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.72.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-05-2021 w sprawie Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2020.pdf (2,95MB)

PDFZalacznik1 0050.1.72.2021.pdf (2,81MB)