Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2020

Informacja o Raporcie o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za 2020r.

oraz debacie nad Raportem

 

Stosownie do przepisu art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), w dniu 31 maja 2021r. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki przedłożył Radzie Gminy Dobrzeń Wielki Raport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2020, zwany dalej Raportem’2020. Raport’2020 został zamieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy.

Nad raportem o stanie Gminy przeprowadzana jest debata na tej samej sesji rady gminy, na której rozpatrywane jest sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki, na której podejmowana będzie uchwała Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2020, na której rozpatrywany będzie Raport’2020 i przeprowadzona zostanie debata nad tym raportem, odbędzie się w dniu  24 czerwca 2021r. w Sali Narad Urzędu Gminy, ul. Namysłowska 44. Raport’2020 rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności, przed debatą nad sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 oraz udzieleniem Wójtowi absolutorium.  

W debacie nad Raportem może wziąć udział do 15 mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w debacie muszą dokonać wcześniej zgłoszenia.  Każde zgłoszenie wymaga poparcia 20 mieszkańców Gminy (imię, nazwisko, podpis). Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44 najpóźniej w przeddzień sesji, tj. do dnia 23 czerwca 2021r. do godz. 1530. W celu dokonania zgłoszenia można wykorzystać formularz (wzór) zgłoszenia umieszczony na stronie www.bip.dobrzenwielki.pl.

 Udzielanie mieszkańcom głosu w debacie nad Raportem w trakcie sesji w dniu 24 czerwca 2021r. nastąpi według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady.

Niniejsza informacja podlega zamieszczeniu na stronie BIP Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim (www.bip.dobrzenwielki.pl).

                                                                                                          WÓJT

                                                                                                     Piotr Szlapa[1]

Przygotowała K. Konecka