Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.98.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2021 w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedur kontroli przedsiębiorców

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, do przeprowadzenia których organem właściwym jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 2. Ogólny schemat procedury kontroli, o którym mowa w §1 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Zasady i tryb przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców szczegółowo określa Rozdział 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców „Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej”.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.98.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2021 w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedur kontroli przedsiębiorców.pdf (523,64KB)

PDFZalacznik1 0050.1.98.2021.pdf (407,24KB)