Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.194.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust. 1 i ust. 2, art. 257 ust. 3) oraz art. 258 ust. 1 pkt) 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r . o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXVII/195/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2021 po stronie wydatków według Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.194.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf (420,44KB)

DOCXZałącznik nr 1 0050.1.194.2021.docx (9,84KB)