Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.196.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-12-2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 247 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/288/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXVII/222/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, wprowadza się zmiany w planie finansowym przychodów i rozchodów budżetu gminy:
1. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim (jednostka, organ)

Przychody
§ Treść Zwiększenia Zmniejszenia
902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 0,00 281 634,00
957 Nadwyżki z lat ubiegłych 291 298,00 0,00
Razem 291 298,00 281 634,00
           
           
Rozchody
§ Treść Zwiększenia Zmniejszenia
962 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 9 664,00 0,00
Razem 9 664,00 0,00

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.196.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-12-2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok.pdf (187,79KB)