Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.197.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2021 w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późń. zm.), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późń. zm.) w związku z art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927), zarządzam, co następuje:

§ 1. Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.
§ 2. Zarządzenie przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu oraz Radzie Gminy Dobrzeń Wielki
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.197.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2021 w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.pdf (165,32KB)