Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.198.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację następującego zadania publicznego:„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję konkursową celem opiniowania ofert na realizację zadania publicznego: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy” w składzie: Piotr Jonek – Zastępca Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, Irena Włodarczyk – Inspektor do spraw ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, Adriana Pietrzyk – Inspektor Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.198.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację następującego zadania publicznego:„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gmin.pdf (168,12KB)