Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.9.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-01-2022 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, klas I publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym

Na podstawie Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki, na rok szkolny 2022/2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki, na rok szkolny 2022/2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobrzeń Wielki, do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dopublicznych przedszkoli, klas I publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych, zgodnie z terminami określonymi w załącznikach nr 1 oraz nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.9.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-01-2022 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkol.pdf (343,96KB)

DOCXZałącznik nr 1 0050.1.9.2022.docx (7,17KB)

DOCXZałącznik nr 2 0050.1.9.2022.docx (7,91KB)