Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2021

Informacja

o Raporcie o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2021

oraz debacie nad Raportem

 

Stosownie do przepisu art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559, zm. poz. 583 i poz. 1005), w dniu 31 maja 2022r. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki przedłożył Radzie Gminy Dobrzeń Wielki Raport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2021, zwany dalej Raportem’2021.

Raport’2021 został zamieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy www.bip.dobrzenwielki.pl. w pozycji menu „Raport o stanie gminy”.

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, nad raportem o stanie gminy przeprowadzana jest debata na tej samej sesji rady gminy, na której rozpatrywane jest sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki, na której podejmowana będzie uchwała Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2021, na której rozpatrywany będzie Raport’2021 i przeprowadzona zostanie debata nad tym raportem, odbędzie się w dniu  30 czerwca 2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim,  ul. Namysłowska 20. Raport’2021 rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności, przed debatą nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2021 oraz udzieleniem Wójtowi absolutorium. 

W debacie nad Raportem może wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki. Osoby zainteresowane udziałem w debacie muszą dokonać wcześniej zgłoszenia.  Każde zgłoszenie wymaga poparcia 20 mieszkańców Gminy (imię, nazwisko, podpis). Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44 najpóźniej w przeddzień sesji, tj. do dnia 29 czerwca 2022r. do godz. 1530. W celu dokonania zgłoszenia można wykorzystać formularz (wzór) zgłoszenia umieszczony na stronie www.bip.dobrzenwielki.pl. w pozycji menu „Raport o stanie gminy”.

 Udzielanie mieszkańcom głosu w debacie nad Raportem’2021 w trakcie sesji w dniu 30 czerwca 2022r. nastąpi według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady.

Niniejsza informacja podlega zamieszczeniu na stronie BIP Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim (www.bip.dobrzenwielki.pl w pozycji menu „Raport o stanie Gminy”.

                                                                                                         

                                                                                                          WÓJT

                                                                                                     Piotr Szlapa

 

PDFRaport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2021.pdf (2,82MB)

Zarządzenie Nr 0050.1.107.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-05-2022 w sprawie Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2021

DOCXZgłoszenie mieszkańca dot. udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy.docx (19,25KB)

 

 

Przygotowała K. Konecka