Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

AN.7021.106.2022

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

            Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 29 lipca 2022 roku przetargu publicznego pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę mienia w postaci sieci ciepłowniczych i innych urządzeń z nimi związanych stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki, połączonych z systemem ciepłowniczym należącym do Elektrowni Opole stanowiącej przedsiębiorstwo PGE Górnictwa i Energetyki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bełchatowie, w celu zaopatrywania mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki oraz Miasta Opole (Dzielnicy Czarnowąsy) w energię cieplną, w wyznaczonym w przetargu terminie wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki zawarte w ogłoszeniu o przetargu. Na dzierżawcę mienia będącego przedmiotem przetargu wyłoniona została firma: Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA z siedzibą w Opolu.

Wyżej wymieniona firma zaoferowała miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 91 400,00 zł netto. Wartość czynszu dzierżawnego powiększona będzie o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w terminie zapłaty.

 

 

Dobrzeń Wielki, dnia 01.08.2022 r.

                                                                                                Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

/-/ Piotr Szlapa