Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XLVIII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2022-09-08 o godz. 15:07:16, a zakończono o godz. 17:06:05 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 radnych:

 1. Jerzy Bednarz
 2. Józef Gregulec
 3. Rafał Kampa
 4. Roman Kołbuc
 5. Łukasz Lazik
 6. Monika Ledwolorz-Gierok
 7. Piotr Libawski
 8. Roman Marek
 9. Antoni Piechota
 10. Janusz Piontkowski
 11. Zbigniew Wajman

Radni nieobecni, usprawiedliwieni: Krystyna Gierok, Danuta Orzeszyna, Krzysztof Henek, Arkadiusz Kulas

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. (15:07:00) -obrady prawomocne

2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad. (15:08:00)

3. Zatwierdzenie porządku obrad. (15:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Rafał Kampa, Janusz Piontkowski, Zbigniew Wajman, Łukasz Lazik, Piotr Libawski, Antoni Piechota, Józef Gregulec, Roman Marek, Monika Ledwolorz-Gierok, Roman Kołbuc, Jerzy Bednarz

Zatwierdzenie porządku obrad. (15:10:00) porządek obrad zatwierdzony, przyjęty jednogłośnie.

4. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 30.06.2022 do 08.09.2022 r.). (15:11:00)

5. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2025 (15:16:00)

5.1. informacja Skarbnika Gminy (15:16:00)

5.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (15:24:00) Opinia pozytywna

5.3. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (15:25:00) Opinia pozytywna

5.4. przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (15:25:00)komisja nie opiniowała

5.5. dyskusja i głosowanie (15:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Rafał Kampa, Łukasz Lazik, Antoni Piechota, Józef Gregulec, Monika Ledwolorz-Gierok, Jerzy Bednarz, Zbigniew Wajman, Janusz Piontkowski, Piotr Libawski, Roman Marek, Roman Kołbuc

 Uchwała XLVIII/359/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 została podjęta jednogłośnie, pozytywnie

 

WPF

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Rafał Kampa, Józef Gregulec, Zbigniew Wajman, Piotr Libawski, Janusz Piontkowski, Jerzy Bednarz, Monika Ledwolorz-Gierok, Antoni Piechota, Roman Marek, Roman Kołbuc, Łukasz Lazik

Uchwała XLVIII/360/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2025 została podjęta jednogłośnie, pozytywnie

 

6. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLII/349/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki (15:33:00)

6.1. informacja Wójta Gminy (15:33:00)

6.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (15:34:00) Opinia pozytywna

6.3. przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (15:35:00) Opinia pozytywna

6.4. dyskusja i głosowanie (15:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Józef Gregulec, Piotr Libawski, Jerzy Bednarz, Antoni Piechota, Roman Marek, Monika Ledwolorz-Gierok, Janusz Piontkowski, Zbigniew Wajman, Rafał Kampa, Łukasz Lazik, Roman Kołbuc

Uchwała XLVIII/361/2022  zmieniająca uchwałę Nr XLII/349/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki została podjęta jednogłośnie, pozytywnie

7. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania za świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu Małym (15:36:00)

7.1. informacja Wójta Gminy (15:36:00)

7.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (15:36:00) Opinia pozytywna

7.3. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (15:37:00) Opinia pozytywna

7.4. przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (15:37:00) Opinia pozytywna

7.5. dyskusja i głosowanie (15:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jerzy Bednarz, Józef Gregulec, Piotr Libawski, Monika Ledwolorz-Gierok, Rafał Kampa, Janusz Piontkowski, Antoni Piechota, Roman Marek, Zbigniew Wajman, Łukasz Lazik, Roman Kołbuc

Uchwała XLVIII/362/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania za świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu Małym została podjęta jednogłośnie, pozytywnie

 

8. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-4 (15:38:00)

8.1. informacja Wójta Gminy (15:38:00)

8.2. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (15:40:00) Opinia pozytywna

8.3. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (15:40:00) Opinia pozytywna

8.4. dyskusja i głosowanie (15:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Józef Gregulec, Janusz Piontkowski, Piotr Libawski, Monika Ledwolorz-Gierok, Rafał Kampa, Jerzy Bednarz, Antoni Piechota, Łukasz Lazik, Roman Marek, Zbigniew Wajman, Roman Kołbuc

Uchwała XLVIII/363/2022 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-4 została podjęta jednogłośnie, pozytywnie

9. Interpelacje i wolne wnioski. (15:42:00)

10. Sprawy różne. (15:47:00)

11. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. (16:49:00) Przewodniczący RG, Roman Kołbuc podziękował wszystkim  za udział w sesji i zamkną jej obrady.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                        Roman Kołbuc

 

Protokołowała: Beata Ścigała

Materiał audiowizualny rejestrujący w pełni obrady jest dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim http://bip.dobrzenwielki.pl