Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - L Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2022-10-13 o godz. 15:19:21, a zakończono o godz. 16:48:22 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych:

 1. Jerzy Bednarz
 2. Krystyna Gierok
 3. Józef Gregulec
 4. Krzysztof Henek
 5. Rafał Kampa
 6. Roman Kołbuc
 7. Arkadiusz Kulas
 8. Łukasz Lazik
 9. Monika Ledwolorz-Gierok
 10. Piotr Libawski
 11. Roman Marek
 12. Antoni Piechota
 13. Janusz Piontkowski
 14. Zbigniew Wajman

Nieobecna, usprawiedliwiona: radna Danuta Orzeszyna

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. (15:19:00) obrady prawomocne

2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad. (15:22:00) wniosek radnej Moniki Ledwolorz-Gierok o wykreślenie z uchwały budżetowej dotacji podmiotowej dla GOK

Głosowanie nad wnioskiem o wykreślenie z uchwały budżetowej kwoty 130000 z przeznaczeniem na GOK (15:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA(5):
  Krzysztof Henek, Monika Ledwolorz-Gierok, Rafał Kampa, Janusz Piontkowski, Arkadiusz Kulas
 • PRZECIW(8):
  Piotr Libawski, Antoni Piechota, Jerzy Bednarz, Roman Marek, Józef Gregulec, Łukasz Lazik, Roman Kołbuc, Zbigniew Wajman
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krystyna Gierok

Zatwierdzenie porządku obrad (15:27:00) porządek obrad przyjęty, bez zmian.

Wyniki imienne:

 • ZA(13):
  Piotr Libawski, Łukasz Lazik, Zbigniew Wajman, Monika Ledwolorz-Gierok, Arkadiusz Kulas, Antoni Piechota, Jerzy Bednarz, Józef Gregulec, Krystyna Gierok, Janusz Piontkowski, Roman Kołbuc, Krzysztof Henek, Roman Marek
 • WSTRZYMUJE SIĘ(1): Rafał Kampa

4. Przedstawienie radnym informacji nt. złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2021 (15:27:00

5. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 08.09.2022 do 13.10.2022 r.). (15:29:00)

6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2025 (15:34:00)

6.1. informacja Skarbnika Gminy (15:34:00)

6.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (15:44:00)- opinia komisji pozytywna

6.3. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (15:45:00) )- opinia komisji pozytywna

6.4. przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (15:48:00) opinia komisji pozytywna

6.5. dyskusja i głosowanie (15:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Łukasz Lazik, Antoni Piechota, Piotr Libawski, Jerzy Bednarz, Zbigniew Wajman, Józef Gregulec, Krystyna Gierok, Roman Marek, Roman Kołbuc
 • WSTRZYMUJE SIĘ (5):
  Monika Ledwolorz-Gierok, Krzysztof Henek, Janusz Piontkowski, Rafał Kampa, Arkadiusz Kulas

Uchwała L/366/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 została podjęta większością głosów (16:05:00)

 

Głosowanie nad WPF

Wyniki imienne:

 • ZA(9):
  Piotr Libawski, Jerzy Bednarz, Antoni Piechota, Łukasz Lazik, Zbigniew Wajman, Roman Marek, Roman Kołbuc, Józef Gregulec, Krystyna Gierok
 • WSTRZYMUJE SIĘ(5): Krzysztof Henek, Arkadiusz Kulas, Monika Ledwolorz-Gierok, Janusz Piontkowski, Rafał Kampa

Uchwała L/367/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2025 została podjęta większością głosów (16:06:00)

 

7. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXIX/222/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki (16:07:00)

7.1. informacja Wójta Gminy (16:07:00)

7.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (16:08:00) opinia komisji pozytywna

7.3. przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (16:09:00) opinia komisji pozytywna

7.4. dyskusja i głosowanie (16:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA(14):
  Krzysztof Henek, Józef Gregulec, Piotr Libawski, Zbigniew Wajman, Arkadiusz Kulas, Jerzy Bednarz, Antoni Piechota, Monika Ledwolorz-Gierok, Łukasz Lazik, Roman Marek, Janusz Piontkowski, Rafał Kampa, Krystyna Gierok, Roman Kołbuc

Uchwała L/368/2022 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/222/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki została podjęta jednogłośnie, pozytywnie (16:10:00)

8. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Józefa Piotra Lompy w Dobrzeniu Wielkim) (16:11:00)

8.1. informacja Wójta Gminy (16:11:00)

8.2. przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (16:12:00) opinia komisji pozytywna

8.3. dyskusja i głosowanie (16:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA(14):
  Łukasz Lazik, Józef Gregulec, Krzysztof Henek, Piotr Libawski, Jerzy Bednarz, Arkadiusz Kulas, Zbigniew Wajman, Rafał Kampa, Janusz Piontkowski, Monika Ledwolorz-Gierok, Antoni Piechota, Krystyna Gierok, Roman Marek, Roman Kołbuc

Uchwała L/369/2022 w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Józefa Piotra Lompy w Dobrzeniu Wielkim) została podjęta jednogłośnie, pozytywnie(16:13:00)

 

9. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy Drzymały w miejscowości Dobrzeń Wielki (16:13:00)

9.1. informacja Wójta Gminy (16:13:00)

9.2. przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (16:14:00) opinia komisji pozytywna

9.3. dyskusja i głosowanie (16:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Libawski, Janusz Piontkowski, Łukasz Lazik, Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Antoni Piechota, Roman Marek, Zbigniew Wajman, Krzysztof Henek, Jerzy Bednarz, Rafał Kampa, Roman Kołbuc, Krystyna Gierok, Monika Ledwolorz-Gierok

Uchwała L/370/2022 w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy Drzymały w miejscowości Dobrzeń Wielki została podjęta jednogłośnie, pozytywnie (16:15:00)

 

10. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie nadania honorowego tytułu ”Zasłużony dla Gminy Dobrzeń Wielki” (16:15:00)

10.1. informacja Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki (16:15:00) przedstawienie sylwetki, zasłużonego Franciszka Sośnik.

10.2. przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (16:19:00) opinia komisji pozytywna

10.3. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (16:20:00) opinia komisji pozytywna

10.4. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (16:21:00) opinia komisji pozytywna

10.5. dyskusja i głosowanie (16:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA(14):
  Piotr Libawski, Zbigniew Wajman, Józef Gregulec, Jerzy Bednarz, Janusz Piontkowski, Roman Marek, Arkadiusz Kulas, Antoni Piechota, Krzysztof Henek, Łukasz Lazik, Krystyna Gierok, Roman Kołbuc, Rafał Kampa, Monika Ledwolorz-Gierok

Uchwała L/371/2022 w sprawie nadania honorowego tytułu ”Zasłużony dla Gminy Dobrzeń Wielki” została podjęta jednogłośnie, pozytywnie (16:24:00)

 

11. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała: Apel o podjęcie prac legislacyjnych związanych ze zmianą przepisów ustawy o samorządzie gminnym w zakresie dopuszczalności zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego (16:25:00)

11.1. informacja Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki (16:25:00)

11.2. przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (16:27:00) opinia komisji pozytywna

11.3. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (16:27:00) opinia komisji pozytywna

11.4. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (16:28:00) opinia komisji pozytywna

11.5. dyskusja i głosowanie (16:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA(14):
  Piotr Libawski, Łukasz Lazik, Krzysztof Henek, Józef Gregulec, Rafał Kampa, Antoni Piechota, Zbigniew Wajman, Roman Marek, Janusz Piontkowski, Monika Ledwolorz-Gierok, Arkadiusz Kulas, Jerzy Bednarz, Krystyna Gierok, Roman Kołbuc

Uchwała L/372/2022 : Apel o podjęcie prac legislacyjnych związanych ze zmianą przepisów ustawy o samorządzie gminnym w zakresie dopuszczalności zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego została podjęta jednogłośnie, pozytywnie (16:31:00)

 

12. Interpelacje i wolne wnioski. (16:31:00)

13. Sprawy różne. (16:32:00)

14. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. (16:47:00) Przewodniczący Rady Gminy, Roman Kołbuc podziękował wszystkim  za udział w sesji i zamkną jej obrady

 

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                   Roman Kołbuc

 

Protokołowała: Beata Ścigała