Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - LI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki

 Protokół   - LI nadzwyczajna sesja Rady Gminy

Dobrzeń Wielki z dnia 10 listopada 2022r.

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2022-11-10 o godz. 15:20:58, a zakończono o godz. 15:29:31 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 radnych :

 1. Jerzy Bednarz
 2. Krystyna Gierok
 3. Józef Gregulec
 4. Rafał Kampa
 5. Roman Kołbuc
 6. Arkadiusz Kulas
 7. Łukasz Lazik
 8. Monika Ledwolorz-Gierok
 9. Piotr Libawski
 10. Antoni Piechota
 11. Janusz Piontkowski
 12. Zbigniew Wajman

Radni nieobecni, usprawiedliwieni: Krzysztof Henek, Roman Marek, Danuta Orzeszyna.

Przybyli goście: Prezes Spółki Prowod, Pan Mariusz Pelc.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. (15:20:00) Przewodniczący Roman Kołbuc otworzył obrady nadzwyczajnej sesji RG i ogłosił ich prawomocność.

2. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2025 (15:22:00)

2.1. informacja Skarbnika Gminy (15:22:00)

2.2. dyskusja i głosowanie (15:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Józef Gregulec, Antoni Piechota, Piotr Libawski, Arkadiusz Kulas, Janusz Piontkowski, Łukasz Lazik, Zbigniew Wajman, Monika Ledwolorz-Gierok, Jerzy Bednarz, Krystyna Gierok, Roman Kołbuc, Rafał Kampa

Uchwała LI/372/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 została podjęta jednogłośnie, pozytywnie (15:28:00)

Głosowanie nad WPF

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Piotr Libawski, Zbigniew Wajman, Rafał Kampa, Józef Gregulec, Janusz Piontkowski, Monika Ledwolorz-Gierok, Antoni Piechota, Arkadiusz Kulas, Krystyna Gierok, Roman Kołbuc, Łukasz Lazik, Jerzy Bednarz

Uchwała LI/374/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2025 została podjęta jednogłośnie, pozytywnie (15:29:00)

3. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. (15:29:00) po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RG, Roman Kołbuc podziękował wszystkim za przybycie, udział w sesji i zamknął jej obrady.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                        Roman Kołbuc

 

Protokołowała: Beata Ścigała