Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.287.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-11-2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) a także art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Dobrzeń Wielki, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Opolu.

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.287.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-11-2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w.pdf (326,91KB)

DOCXZałącznik nr 1 0050.1.287.2022.docx (13,39KB)