Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.274.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-11-2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późń. zm.) w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) oraz Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XLIII/323/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.273.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022, wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy:
1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (jednostka, organ)

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 33 000,00
  85395   Pozostała działalność 33 000,00
    2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 33 000,00
Razem: 33 000,00

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
      Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 33 000,00
      Pozostała działalność 33 000,00
    3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 20 000,00
    3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 12 610,00
    4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 237,90
    4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 46,80
    4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 105,30
Razem: 33 000,00

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.274.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-11-2022 w sprawie dokonania zmian w.pdf (199,12KB)