Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - LII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Protokół  LII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 listopada 2022r.

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2022-11-24 o godz. 15:20:01, a zakończono o godz. 16:59:49 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych:

 1. Jerzy Bednarz
 2. Józef Gregulec
 3. Krzysztof Henek
 4. Rafał Kampa
 5. Roman Kołbuc
 6. Arkadiusz Kulas
 7. Łukasz Lazik
 8. Monika Ledwolorz-Gierok
 9. Piotr Libawski
 10. Roman Marek
 11. Antoni Piechota
 12. Janusz Piontkowski
 13. Zbigniew Wajman

Radni nieobecni, usprawiedliwieni: Krystyna Gierok, Danuta Orzeszyna

Zaproszeni, przybyli goście: Sołtys Chróścic, Beata Wolny, Dyr. GOK w Dobrzeniu Wielkim, Piotr Szafrański.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. (15:20:00) Przewodniczący Roman Kołbuc przywitał wszystkich zebranych, otworzył obrady LII sesji RG i ogłosił ich prawomocność.

2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad. (15:21:00) brak wniosków

3. Zatwierdzenie porządku obrad. (15:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Rafał Kampa, Piotr Libawski, Krzysztof Henek, Antoni Piechota, Monika Ledwolorz-Gierok, Janusz Piontkowski, Józef Gregulec, Roman Marek, Zbigniew Wajman, Arkadiusz Kulas, Jerzy Bednarz, Roman Kołbuc, Łukasz Lazik

Zatwierdzenie porządku obrad (15:22:00) porządek obrad przyjęty jednogłośnie.

4. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 13.10.2022 do 24.11.2022 r.). (15:22:00)

5. Sprawozdanie przewodniczącego rady (za okres od 13.10.2022 do 24.11.2022 r.). (15:28:00)

6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2025 (15:35:00)

6.1. informacja Skarbnika Gminy (15:35:00) projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy, Barbara Buchta

6.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (15:40:00) na wspólnym posiedzeniu stałych komisji, w dniu 22 listopada br., projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie pozytywnie. Pozytywną opinię komisji otrzymał również projekt  Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przewodniczący Łukasz Lazik wniósł o ich przyjęcie.

6.3. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (15:41:00) na wspólnym posiedzeniu stałych komisji, w dniu 22 listopada br., projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie pozytywnie. Pozytywną opinię komisji otrzymał również projekt  Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przewodniczący Rafał Kampa wniósł o ich przyjęcie.

6.4. przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (15:41:00) na wspólnym posiedzeniu stałych komisji, w dniu 22 listopada br., projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie pozytywnie. Pozytywną opinię komisji otrzymał również projekt  Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przewodniczący Zbigniew Wajman wniósł o ich przyjęcie.

6.5. dyskusja i głosowanie (15:41:00) dyskusji nie odnotowano

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Libawski, Arkadiusz Kulas, Łukasz Lazik, Jerzy Bednarz, Zbigniew Wajman, Krzysztof Henek, Józef Gregulec, Monika Ledwolorz-Gierok, Rafał Kampa, Antoni Piechota, Janusz Piontkowski, Roman Marek, Roman Kołbuc

Uchwała LII/375/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 została podjęta jednogłośnie, pozytywnie (15:43:00)

Głosowanie nad Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2022–2025

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Łukasz Lazik, Józef Gregulec, Krzysztof Henek, Piotr Libawski, Monika Ledwolorz-Gierok, Antoni Piechota, Zbigniew Wajman, Janusz Piontkowski, Jerzy Bednarz, Rafał Kampa, Roman Marek, Roman Kołbuc, Arkadiusz Kulas

Uchwała LII/376/ 2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2025 (15:43:00)

7. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (15:43:00)

7.1. informacja Wójta Gminy (15:43:00) projekt uchwały dot. stawek podatku od nieruchomości, przedstawiła Skarbnik Gminy, Barbara Buchta.

7.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (15:46:00) na wspólnym posiedzeniu stałych komisji, w dniu 22 listopada br., projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie pozytywnie.

7.3. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (15:46:00) na wspólnym posiedzeniu stałych komisji, w dniu 22 listopada br., projekt uchwały został przyjęty większością głosów .

7.4. dyskusja i głosowanie (15:46:00) na pytanie radnego Arkadiusza Kulasa w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości odpowiadała Skarbnik, Barbara Buchta.

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Jerzy Bednarz, Piotr Libawski, Józef Gregulec, Łukasz Lazik, Krzysztof Henek, Antoni Piechota, Roman Marek, Roman Kołbuc, Zbigniew Wajman
 • PRZECIW (3):
  Monika Ledwolorz-Gierok, Arkadiusz Kulas, Janusz Piontkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Rafał Kampa

Uchwała LII/377/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została podjęta większością głosów (15:49:00)

8. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (15:50:00)

8.1. informacja Wójta Gminy (15:50:00) projekt uchwały dot. stawek podatku od nieruchomości, przedstawiła Skarbnik Gminy, Barbara Buchta

8.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (15:52:00) na wspólnym posiedzeniu stałych komisji, w dniu 22 listopada br., projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie pozytywnie.

8.3. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (15:52:00) na wspólnym posiedzeniu stałych komisji, w dniu 22 listopada br., projekt uchwały został przyjęty większością głosów .

8.4.dyskusja i głosowanie (15:53:00)dyskusji nie odnotowano

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Jerzy Bednarz, Piotr Libawski, Antoni Piechota, Józef Gregulec, Krzysztof Henek, Zbigniew Wajman, Łukasz Lazik, Roman Marek, Roman Kołbuc
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Rafał Kampa, Janusz Piontkowski, Monika Ledwolorz-Gierok, Arkadiusz Kulas

Uchwała LII/378/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została podjęta większością głosów(15:54:00)

9. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Murów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (15:54:00)

9.1. informacja Wójta Gminy (15:54:00) projekt uchwały przedstawił Z-ca Wójta, Piotr Jonek

9.2. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (15:55:00) przedstawiony projekt uchwały komisja na posiedzeniu w dniu 22 listopada br.,  zaopiniowała pozytywnie

9.3. przedstawienie opinii Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Spraw Społecznych (15:55:00) na wspólnym posiedzeniu stałych komisji, w dniu 22 listopada br., projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie pozytywnie. Przewodniczący Zbigniew Wajman wniósł o przyjęcie uchwały.

9.4. dyskusja i głosowanie (15:55:00)dyskusji nie odnotowano

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Łukasz Lazik, Piotr Libawski, Janusz Piontkowski, Jerzy Bednarz, Krzysztof Henek, Antoni Piechota, Józef Gregulec, Monika Ledwolorz-Gierok, Rafał Kampa, Roman Marek, Arkadiusz Kulas, Zbigniew Wajman, Roman Kołbuc

Uchwała LII/379/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Murów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego została podjęta jednogłośnie, pozytywnie (15:56:00)

10. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Dobrzeń Wielki dla potrzeb zwrotu kosztów przewozu w roku szkolnym 2022/2023 (15:57:00)

10.1. informacja Wójta Gminy (15:57:00) projekt uchwały przedstawił Z-ca Wójta, Piotr Jonek

10.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (15:58:00) przedstawiony projekt uchwały komisja na posiedzeniu w dniu 22 listopada br.,  zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie

10.3. przedstawienie opinii Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Spraw Społecznych (15:57:00) na wspólnym posiedzeniu stałych komisji, w dniu 22 listopada br., projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie pozytywnie.

10.4. dyskusja i głosowanie (15:59:00) dyskusji nie odnotowano

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Rafał Kampa, Piotr Libawski, Monika Ledwolorz-Gierok, Józef Gregulec, Janusz Piontkowski, Antoni Piechota, Roman Marek, Krzysztof Henek, Jerzy Bednarz, Łukasz Lazik, Arkadiusz Kulas, Zbigniew Wajman, Roman Kołbuc

Uchwała LII/380/2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Dobrzeń Wielki dla potrzeb zwrotu kosztów przewozu w roku szkolnym 2022/2023została podjęta jednogłośnie, pozytywnie (15:59:00)

 

11. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej (16:00:00)

11.1. informacja Wójta Gminy (16:00:00)

11.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (16:01:00) na wspólnym posiedzeniu stałych komisji, w dniu 22 listopada br., projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie pozytywnie.

11.3. przedstawienie opinii Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Spraw Społecznych(16:01:00) na wspólnym posiedzeniu stałych komisji, w dniu 22 listopada br., projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie pozytywnie.

11.4. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (16:01:00) na wspólnym posiedzeniu stałych komisji, w dniu 22 listopada br., projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie pozytywnie.

11.5. dyskusja i głosowanie (16:02:00) dyskusji nie odnotowano

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Libawski, Rafał Kampa, Łukasz Lazik, Janusz Piontkowski, Józef Gregulec, Krzysztof Henek, Jerzy Bednarz, Roman Marek, Zbigniew Wajman, Monika Ledwolorz-Gierok, Antoni Piechota, Arkadiusz Kulas, Roman Kołbuc

Uchwała LII/ 381/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej została podjęta jednogłośnie, pozytywnie(16:02:00)

12. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Brynickiej we wsi Kup (16:03:00)

12.1. informacja Wójta Gminy (16:03:00) projekt uchwały przedstawił Z-ca Wójta, Piotr Jonek

12.2. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (16:04:00) na wspólnym posiedzeniu stałych komisji, w dniu 22 listopada br., projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie pozytywnie. Przewodniczący Rafał Kampa wniósł o przyjęcie uchwały

12.3. dyskusja i głosowanie (16:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Libawski, Rafał Kampa, Jerzy Bednarz, Józef Gregulec, Krzysztof Henek, Monika Ledwolorz-Gierok, Antoni Piechota, Zbigniew Wajman, Janusz Piontkowski, Łukasz Lazik, Roman Marek, Arkadiusz Kulas, Roman Kołbuc

Uchwała LII/382/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Brynickiej we wsi Kup została podjęta jednogłośnie, pozytywnie(16:05:00)

 

13. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Fryderyka Chopina we wsi Dobrzeń Mały (16:05:00)

13.1. informacja Wójta Gminy (16:05:00) projekt uchwały przedstawił Z-ca Wójta, Piotr Jonek

13.2. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (16:06:00) na wspólnym posiedzeniu stałych komisji, w dniu 22 listopada br., projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie pozytywnie. Przewodniczący Rafał Kampa wniósł o przyjęcie uchwały

13.3. dyskusja i głosowanie (16:07:00)dyskusji nie odnotowano

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Łukasz Lazik, Zbigniew Wajman, Józef Gregulec, Piotr Libawski, Antoni Piechota, Janusz Piontkowski, Krzysztof Henek, Roman Marek, Arkadiusz Kulas, Monika Ledwolorz-Gierok, Rafał Kampa, Jerzy Bednarz, Roman Kołbuc

Uchwała LII/384/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Fryderyka Chopina we wsi Dobrzeń Mały została podjęta jednogłośnie, pozytywnie (16:08:00)

 

14. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023r.” (16:08:00)

14.1. informacja Wójta Gminy (16:08:00)

14.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (16:10:00) na wspólnym posiedzeniu stałych komisji, projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie pozytywnie. Przewodniczący Łukasz Lazik wniósł o przyjęcie uchwały

14.3. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (16:10:00) na wspólnym posiedzeniu stałych komisji, projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie pozytywnie. Przewodniczący Rafał Kampa wniósł o przyjęcie uchwały

14.4. przedstawienie opinii Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Spraw Społecznych (16:11:00) na wspólnym posiedzeniu stałych komisji, projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie pozytywnie. Przewodniczący Zbigniew Wajman wniósł o przyjęcie uchwały

14.5. dyskusja i głosowanie (16:11:00) na pytanie radnego Rafała Kampy w sprawie przyjęcia  Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi  poprzedzonego  konsultacjami społecznymi odpowiadał Wójt Gminy, Piotr Szlapa.

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Libawski, Rafał Kampa, Monika Ledwolorz-Gierok, Józef Gregulec, Krzysztof Henek, Janusz Piontkowski, Antoni Piechota, Roman Marek, Arkadiusz Kulas, Zbigniew Wajman, Jerzy Bednarz, Łukasz Lazik, Roman Kołbuc

Uchwała LII/384/2022w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023r.” została podjęta jednogłośnie, pozytywnie (16:13:00)

 

15. Interpelacje i wolne wnioski. (16:13:00) Przewodniczący RG, Roma Kołbuc odczytał otrzymany przed sesją wniosek Przew. KGBiOŚ, Rafała Kampy dot. dopisania do przyszłorocznego budżetu gminy kilku inwestycji.

Ponadto udział w wolnych dyskusjach brali kolejno :

Radni: Monika Ledwolorz-Gierok, Rafał Kampa

oraz Wójt Piotr Szlapa i Z-ca Wójta Piotr Jonek.

16. Sprawy różne. (16:37:00) tematy spraw różnych poruszali:

Radni: Monika Ledwolorz-Gierok, Rafał Kampa, Zbigniew Wajman, Józef Gregulec, oraz Dyr.GOK, Piotr Szafrański i Sołtys wsi Chróścice, Beata Wolny

Z-ca Wójta, Piotr Jonek zwrócił się do radnych i wszystkich mieszkańców z informacją nt. składania wniosków o zakup paliwa stałego oraz o jego dystrybucji w gminie.

Wójta Piotr Szlapa z okazji kolejnej  już, czwartej rocznicy sprawowania funkcji włodarza gminy, podziękował wszystkim odpowiedzialnym za pomoc w dotychczasowym i tym przyszłym rozwoju gminy oraz tym, którzy Go wspierają i na co dzień dodają otuchy.

17. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. (16:59:00) po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RG, Roman Kołbuc podziękował wszystkim za przybycie, udział w sesji i zamknął jej obrady.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                    Roman Kołbuc

 

Protokołowała: Beata Ścigała

 

 

Materiał audiowizualny rejestrujący w pełni obrady sesji RG jest dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim http://bip.dobrzenwielki.pl