Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2022-2030”.

I PRZEDMIOT I TERMINY KONSULTACJI

 1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie opinii ogółu mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców działających na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2022-2030”.
 2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy oraz przedstawiciele organizacji i przedsiębiorstw działających na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
 3. Termin konsultacji wyznacza się od 5.12.2022 do 9.01.2023r.

II. TRYB I ZASADY KONSULTACJI

 1. Projekt strategii oraz formularz konsultacyjny jest zamieszczony na stronie www.dobrzenwielki.pl w zakładce Aktualności oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
  w zakładce Akty Prawne – Konsultacje Społeczne.
 2. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza (zał. nr 2).
 3. Wypełniony formularz dotyczący konsultacji strategii można składać w następujący sposób:
 1. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, (decyduje data wpływu do urzędu),
 2. pocztą na adres Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki (decyduje data wpływu do urzędu),
 3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: ug@dobrzenwielki.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim: /3g6f7v0do6/SkrytkaESP - za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;
 4. spotkań publicznych – otwarte spotkania konsultacyjne odbędą się w dniu 13 grudnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 10:00 i 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim (Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki). Program spotkań zakłada krótką prezentację zrealizowanych prac i projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku,
  a następnie możliwość zgłaszania uwag i dyskusji z ekspertem zespołu opracowującego dokument.  
 1. Informacje w sprawie konsultacji społecznych udziela p. Dorota Michniewicz-Rybarz pok. 109 w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki, tel. 77 411 03 27.
 2. Wyniki Konsultacji wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w miejscu wyznaczonym na umieszczenie ogłoszeń.

PDFSRG Dobrzeń Wielki_projekt.pdf (3,78MB)
PDFSRG Dobrzeń Wielki_formularz zglaszania uwag w ramach konsultacji.pdf (156,93KB)