Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.46.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2022 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn. „ Budowa dróg transportu rolnego w m. Chróścice – odcinek 1 ( obręb 0021 Chróścice)” - nr ZP.272.278.2022 z dnia 30.08.2022 r

 


§ 1. Powołuję niniejszym komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w następującym składzie :
1. Piotr Jonek – Z-ca Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
2. Tomasz Wacławik – Kierownik budowy
3. Sebastian Raudzis – Inspektor Nadzoru
4. Dariusz Bieniek – Inspektor Urząd Gminy Dobrzeń Wielki

§ 2. Odbiór rozpocznie się dnia 30.11.2022 r. o godz. 10.00
§ 3. Zgodnie z umową Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności Dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 120.46.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2022 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn. „ Budowa dróg transportu rolnego w.pdf (170,29KB)