Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - LIII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2022-12-15 o godz. 15:22:05, a zakończono o godz. 17:38:03 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych:

 1. Jerzy Bednarz
 2. Krystyna Gierok
 3. Józef Gregulec
 4. Krzysztof Henek
 5. Rafał Kampa
 6. Roman Kołbuc
 7. Arkadiusz Kulas
 8. Łukasz Lazik
 9. Monika Ledwolorz-Gierok
 10. Piotr Libawski
 11. Roman Marek
 12. Antoni Piechota
 13. Janusz Piontkowski

Radni nieobecni, usprawiedliwieni: Danuta Orzeszyna, Zbigniew Wajman

Zaproszeni goście: Dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim, Piotr Szafrański

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. (15:22:00) Przewodniczący Roman Kołbuc przywitał wszystkich zebranych, otworzył obrady LIII sesji RG i ogłosił ich prawomocność.

2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad. (15:23:00) Przewodniczący Rady Gminy wniósł o wykreślenie z porządku obrad pkt. 6 tj. rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego uzasadniając swój wniosek.

3. Zatwierdzenie porządku obrad. (15:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jerzy Bednarz, Łukasz Lazik, Rafał Kampa, Antoni Piechota, Arkadiusz Kulas, Piotr Libawski, Józef Gregulec, Janusz Piontkowski, Roman Marek, Krystyna Gierok, Krzysztof Henek, Roman Kołbuc, Monika Ledwolorz-Gierok

Zatwierdzenie porządku obrad. (15:25:00) nowy porządek obrad przyjęty jednogłośnie, pozytywnie.

4. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 24.11.2022 do 15.12.2022 r.). (15:25:00)

5. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2025 (15:29:00)

5.1. informacja Skarbnika Gminy (15:29:00) projekt uchwały dot. „zmian budżetowych” omówiła szczegółowo Skarbnik Gminy, Barbara Buchta. Wcześniej projekt analizowały stałe komisje.

5.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (15:33:00) dnia 12.12.2022r na wspólnym posiedzeniu komisji, w niepełnym składzie, komisja zaopiniowała oba projekty uchwał pozytywnie.

5.3. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (15:34:00) dnia 12.12.2022r na wspólnym posiedzeniu komisji oba projekty uchwał zostały omówione i rozpatrzone pozytywnie.

5.4. przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (15:34:00) komisja w niepełnym składzie oba projekty uchwał rozpatrzyła pozytywnie.

5.5. dyskusja i głosowanie (15:34:00) dyskusji nie odnotowano

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Libawski, Łukasz Lazik, Józef Gregulec, Krzysztof Henek, Monika Ledwolorz-Gierok, Arkadiusz Kulas, Jerzy Bednarz, Janusz Piontkowski, Antoni Piechota, Krystyna Gierok, Rafał Kampa, Roman Marek, Roman Kołbuc

Uchwała LIII/385/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 została podjęta jednogłośnie, pozytywnie (15:35:00)

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2025 (15:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Libawski, Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Krzysztof Henek, Monika Ledwolorz-Gierok, Jerzy Bednarz, Roman Marek, Janusz Piontkowski, Łukasz Lazik, Antoni Piechota, Rafał Kampa, Krystyna Gierok, Roman Kołbuc

Uchwała LIII/386/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2025 została podjęta jednogłośnie, (15:36:00)

6. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Dobrzeń Wielki (15:36:00)

6.1. informacja Wójta Gminy (15:36:00) projekt uchwały na odpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Dobrzeń Wielki przedstawił Wójt Piotr Szlapa

6.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (15:37:00) komisja na wspólnym posiedzeniu komisji przedstawiony projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie i wniosła o jego przyjęcie.

6.3. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony (15:37:00) komisja na wspólnym posiedzeniu komisji przedstawiony projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie i wniosła o jego przyjęcie.

6.4. dyskusja i głosowanie (15:38:00) dyskusji nie odnotowano

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Łukasz Lazik, Arkadiusz Kulas, Krzysztof Henek, Rafał Kampa, Józef Gregulec, Piotr Libawski, Jerzy Bednarz, Antoni Piechota, Monika Ledwolorz-Gierok, Janusz Piontkowski, Roman Marek, Roman Kołbuc, Krystyna Gierok

Uchwała LIII/387/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Dobrzeń Wielki została podjęta jednogłośnie, pozytywnie(15:38:00)

7. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2023 roku opieki zapewnianej w żłobkach i klubach dziecięcym na terenie Miasta Opole dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Łubniany w sprawie zasad finansowania w 2023 roku opieki zapewnianej w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dzieciom z terenu Gminy Łubniany (15:38:00)

7.1. informacja Wójta Gminy (15:38:00) dwie kolejno po sobie występujące uchwały porządkowe na rok 2023 omówił Wójt Szlapa.

7.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (15:40:00) ) dnia 12.12.2022r na wspólnym posiedzeniu komisji oba projekty uchwał zostały omówione i rozpatrzone pozytywnie. Wniesiono o ich przyjęcie.

 

7.3. przedstawienie. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (15:40:00) ) dnia 12.12.2022r na wspólnym posiedzeniu komisji oba projekty uchwał zostały omówione i rozpatrzone pozytywnie.

7.4. dyskusja i głosowanie (15:40:00) dyskusji nie odnotowano

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Libawski, Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Monika Ledwolorz-Gierok, Roman Marek, Krzysztof Henek, Krystyna Gierok, Łukasz Lazik, Janusz Piontkowski, Jerzy Bednarz, Antoni Piechota, Rafał Kampa, Roman Kołbuc

Uchwała  LIII/388/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2023 roku opieki zapewnianej w żłobkach i klubach dziecięcym na terenie Miasta Opole dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Dobrzeń Wielki została podjęta jednogłośnie, pozytywnie (15:41:00)

Głosowanie II:

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Libawski, Józef Gregulec, Krzysztof Henek, Łukasz Lazik, Monika Ledwolorz-Gierok, Rafał Kampa, Antoni Piechota, Janusz Piontkowski, Roman Marek, Krystyna Gierok, Jerzy Bednarz, Roman Kołbuc, Arkadiusz Kulas

Uchwała LIII/389/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Łubniany w sprawie zasad finansowania w 2023 roku opieki zapewnianej w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dzieciom z terenu Gminy Łubniany została podjęta jednogłośnie, pozytywnie (15:41:00)

 

8. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim w Branżową Szkołę I Stopnia w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim; Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim w Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim oraz Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Technikum w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim w Publiczne Technikum w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim (15:41:00)

8.1. informacja Wójta Gminy (15:41:00) trzy kolejno po sobie występujące uchwały intencyjne omówił Wójt Szlapa

8.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (15:44:00) na wspólnym posiedzeniu komisji wszystkie trzy projekty uchwał zostały omówione i rozpatrzone pozytywnie. Wniesiono o ich przyjęcie.

8.3. przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (15:45:00) na wspólnym posiedzeniu komisji wszystkie trzy projekty uchwał zostały omówione i rozpatrzone pozytywnie. Wniesiono o ich przyjęcie.

8.4. dyskusja i głosowanie (15:45:00) dyskusji nie odnotowano

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Henek, Piotr Libawski, Monika Ledwolorz-Gierok, Józef Gregulec, Rafał Kampa, Arkadiusz Kulas, Antoni Piechota, Krystyna Gierok, Roman Marek, Janusz Piontkowski, Roman Kołbuc, Jerzy Bednarz, Łukasz Lazik

Uchwała LIII/390/200 w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim w Branżową Szkołę I Stopnia w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim została podjęta jednogłośnie, pozytywnie(15:46:00)

Głosowanie II:

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Libawski, Krzysztof Henek, Łukasz Lazik, Monika Ledwolorz-Gierok, Józef Gregulec, Arkadiusz Kulas, Rafał Kampa, Janusz Piontkowski, Jerzy Bednarz, Krystyna Gierok, Roman Kołbuc, Roman Marek, Antoni Piechota

Uchwała LIII/391/2022 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim w Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim została podjęta jednogłośnie, pozytywnie (15:47:00)

Głosowanie III:

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Libawski, Arkadiusz Kulas, Łukasz Lazik, Krzysztof Henek, Józef Gregulec, Jerzy Bednarz, Janusz Piontkowski, Monika Ledwolorz-Gierok, Roman Marek, Antoni Piechota, Krystyna Gierok, Roman Kołbuc, Rafał Kampa

Uchwała LIII/392/2022 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Technikum w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim w Publiczne Technikum w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim została podjęta jednogłośnie, pozytywnie (15:48:00)

9. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Popielów w sprawie zasad finansowania w 2023 roku opieki zapewnianej w klubie dziecięcym na terenie Gminy Popielów dzieciom z terenu Gminy Dobrzeń Wielki oraz opieki zapewnianej w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dzieciom z terenu Gminy Popielów; Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Murów w sprawie zasad finansowania w 2023 roku opieki zapewnianej w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dzieciom z terenu Gminy Murów oraz Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pokój w sprawie zasad finansowania w 2023 roku opieki zapewnianej w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dzieciom z terenu Gminy Pokój (15:48:00)

9.1. informacja Wójta Gminy (15:48:00) trzy kolejno występujące po sobie projekty uchwał w spr. zawarcia zgody na zawarcie porozumień przedstawił także Wójt Szlapa

9.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (15:50:00) na wspólnym posiedzeniu komisji wszystkie trzy projekty uchwał zostały omówione i rozpatrzone pozytywnie. Wniesiono o ich przyjęcie.

9.3. przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (15:50:00) na wspólnym posiedzeniu komisji wszystkie trzy projekty uchwał zostały omówione i rozpatrzone pozytywnie. Wniesiono o ich przyjęcie.

9.4. dyskusja i głosowanie (15:51:00) dyskusji nie odnotowano

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Libawski, Krzysztof Henek, Józef Gregulec, Monika Ledwolorz-Gierok, Rafał Kampa, Antoni Piechota, Łukasz Lazik, Arkadiusz Kulas, Roman Marek, Janusz Piontkowski, Jerzy Bednarz, Krystyna Gierok, Roman Kołbuc

Uchwała LIII/393/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Popielów w sprawie zasad finansowania w 2023 roku opieki zapewnianej w klubie dziecięcym na terenie Gminy Popielów dzieciom z terenu Gminy Dobrzeń Wielki oraz opieki zapewnianej w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dzieciom z terenu Gminy Popielów została podjęta jednogłośnie, pozytywnie (15:52:00)

Głosowanie II:

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Libawski, Krzysztof Henek, Rafał Kampa, Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Łukasz Lazik, Jerzy Bednarz, Monika Ledwolorz-Gierok, Roman Marek, Krystyna Gierok, Janusz Piontkowski, Antoni Piechota, Roman Kołbuc

Uchwała LIII/394/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Murów w sprawie zasad finansowania w 2023 roku opieki zapewnianej w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dzieciom z terenu Gminy Murów została podjęta jednogłośnie, pozytywnie(15:52:00)

Głosowanie III:

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Libawski, Krzysztof Henek, Łukasz Lazik, Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Monika Ledwolorz-Gierok, Krystyna Gierok, Roman Marek, Jerzy Bednarz, Rafał Kampa, Antoni Piechota, Roman Kołbuc, Janusz Piontkowski

Uchwała LII/395/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pokój w sprawie zasad finansowania w 2023 roku opieki zapewnianej w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dzieciom z terenu Gminy Pokój została podjęta jednogłośnie, pozytywnie(15:53:00)

10. Interpelacje i wolne wnioski. (15:53:00)

 • Przewodniczący RG, Roman Kołbuc odczytał wniosek radnego Janusza Piotkowskiego w spr. dopisania do budżetu gminy zadań  na rok 2023
 • Dwa kolejne wnioski w sprawach Gminnego Ośrodka Kultury, radny Janusz Piontowski
 • Interpelacja w sprawie dokończenia obwodnicy Gminy Dobrzeń Wielki, Przew.RG Roman Kołbuc

11. Sprawy różne. (16:20:00)

 • O budżecie Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim na rok 2023 rozmawiali radni: Monika Gierok-Ledwolorz, Rafał Kampa, Janusz Piotkowski oraz Dyr. GOK, Piotr Szafrański, wójt Piotr Szlapa.
 • Sprawy ciepła w gminie,   udzielenie szerszych informacji mieszkańcom, radna Monika Gierok-Ledwolorz, Z-ca Wójta Piotr Jonek, Wójt Piotr Szlapa
 • Sprawy węgla i jego dystrybucja , radna Krystyna Gierok, Z-ca Wójta Piotr Jonek
 • Dostęp do opieki zdrowotnej mieszkańców Chróścic, radni: Józef Gregulac, Krystyna Gierok , z-ca Wójta Piotr Jonek

Radny Rafał Kampa złożył gratulacje włodarzowi gminy za otrzymanie nagrody Marszałka Województwa Opolskiego, Gmina Dobrzeń Wielki „Patron Bezpiecznych Dróg” oraz  Komendantowi OSP Kup, radnemu Jerzemu Bednarzowi  za wyróżnienie „Zasłużony dla Województwa Opolskiego” z okazji  25 lecia działalności OSP Kup.

 • O zaproszeniu i uroczystości z okazji zakończenia remontu odcinka drogi wojewódzkiej 454 w Dobrzeniu Wielkim, radny Rafał Kampa, Przew. RG, Roman Kołbuc, Wójt, Piotr Szlapa
 • O załatwieniu i zamknięciu definitywnym wszelkich spraw związanych z Gminnym Ośrodkiem Kultury, poruszanych od wielu miesięcy, poprosił Przew. RG, Roman Kołbuc
 • Przebieg i etap modernizacji budynku Urzędu Gminy, Przew. RG Roman Kołbuc, Z-ca Wójta, Piotr Jonek, Wójt Piotr Szlapa

Wszystkim radnym, sołtysom,  pracownikom Urzędu Gminy, pracownikom podległych jednostek, mieszkańcom, życzenia zdrowych spokojnych Świąt Bożego Narodzenia złożyli Wójt Gminy, Piotr Szlapa oraz Przew. RG, Roman Kołbuc.

12. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. (17:37:00) Przewodniczący RG, Roman Kołbuc podziękował wszystkim za udział w LIII sesji Rady Gminy  i zamknął jej obrady.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                       Roman Kołbuc

Protokołowała: Beata Ścigała