Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.311.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-12-2022 w sprawie określenia zasad dowozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do i z przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zasady dowozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do i z przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Adrianie Pietrzyk - Inspektorowi Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.1.87.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, objętych obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki oraz zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów bądź opiekunów prawnych, z miejsca zamieszkania do i z przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.311.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-12-2022 w sprawie określenia zasad dowozu dzieci młodzieży i.pdf (448,55KB)

DOCXZałącznik nr 1 0050.1.311.2022.docx (24,03KB)