Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.51.2022 Wójt Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-12-2022 Wójt Gminy Dobrzeń Wielkiw sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn. Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego wraz z przyłączeniem dodatkowych stanowisk oświetlenia: w m. Kup dla ulicy Brzozowej; w m. Chróścice dla ulicy Nad Ujściem; w m. Dobrzeń Wielki dla ulicy Kopernika” - Umowa nr ZP.272.250.2022 z dnia 18.08.2022 r

 


§ 1. Powołuję niniejszym komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w następującym składzie :
1. Piotr Jonek – Z-ca Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
2. Tadeusz Diaków - Właściciel
3. Artur Wlosz – Kierownik budowy
4. Karol Drzazga – Inspektor Nadzoru
5. Rafał Parzonka – Inspektor Urząd Gminy Dobrzeń Wielki

§ 2. Odbiór rozpocznie się dnia 22.12.2022 r. o godz. 9.00
§ 3. Zgodnie z umową Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności Dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 120.51.2022 Wójt Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-12-2022 Wójt Gminy Dobrzeń Wielkiw sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn. Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego wraz z.pdf (172,46KB)