Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.52.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2022 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn. Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim”-Umowa nr ZP.272.435.2021 z dnia 02.02.2022 r

 


§ 1. Powołuję niniejszym komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w następującym składzie :
1. Piotr Jonek – Z-ca Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
2. Norbert Bursy - Dyrektor Oddziału Opole POLBAU
3. Jerzy Bursy – Kierownik budowy
4. Tomasz Gruchalski – Inspektor Nadzoru
5. Karol Drzazga – Inspektor Nadzoru br. elektrycznej
6. Tomasz Narajczyk - Inspektor Nadzoru br. sanitarnej
7. Klaudia Gołębiowski – Projektant
8. Anna Grabowska - Projektant
9. Dariusz Bieniek – Inspektor Urząd Gminy Dobrzeń Wielki

§ 2. Odbiór rozpocznie się dnia 05.01.2023 r. o godz. 11.00
§ 3. Zgodnie z umową Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności Dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 120.52.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2022 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn. Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w.pdf (171,67KB)