Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.317.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-12-2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późń. zm.) w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) oraz Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XLIII/323/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.316.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022, wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy:
1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (jednostka, organ)

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
750     Administracja publiczna 740,47
  75095   Pozostała działalność 740,47
    2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 740,47
758     Różne rozliczenia 93 835,00
  75814   Różne rozliczenia finansowe 93 835,00
    2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 93 835,00
852     Pomoc społeczna 2 000,00
  85295   Pozostała działalność 2 000,00
    2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 2 000,00
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14 160,00
  85395   Pozostała działalność 14 160,00
    2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 14 160,00
Razem: 110 735,47
Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
750     Administracja publiczna 740,47
  75095   Pozostała działalność 740,47
    4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 516,00
    4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 224,47
801     Oświata i wychowanie 28 820,74
  80101   Szkoły podstawowe 26 335,48
    4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 26 335,48
  80104   Przedszkola 2 485,26
    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 485,26
Razem: 29 561,21

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
852     Pomoc społeczna 2 000,00
  85295   Pozostała działalność 2 000,00
    3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 2 000,00
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14 160,00
  85395   Pozostała działalność 14 160,00
    3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 14 000,00
    4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 160,00
Razem: 16 160,00

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Wielkim

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
801     Oświata i wychowanie 18 310,28
  80101   Szkoły podstawowe 17 728,17
    3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 753,22
    4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 323,08
    4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 241,90
    4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 756,08
    4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 11 272,50
    4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2 450,60
    4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 930,79
  80107   Świetlice szkolne 582,11
    3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 23,05
    4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 472,21
    4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 86,85
Razem: 18 310,28

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
801     Oświata i wychowanie 8 556,87
  80101   Szkoły podstawowe 8 556,87
    3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 356,95
    4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 20,03
    4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 286,52
    4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 252,35
    4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5 176,00
    4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 176,26
    4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 288,76
Razem: 8 556,87

5. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
801     Oświata i wychowanie 18 380,28
  80101   Szkoły podstawowe 6 621,35
    3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 252,79
    4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 377,61
    4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 117,97
    4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 092,47
    4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2 605,45
    4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 732,50
    4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 442,56
  80115   Technika 4 445,44
    3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 186,93
    4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 6,90
    4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 72,42
    4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 274,61
    4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3 165,43
    4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 673,31
    4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 65,84
  80120   Licea ogólnokształcące 7 313,49
    3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 305,49
    4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 34,79
    4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 290,19
    4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 055,25
    4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4 160,14
    4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 001,82
    4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 465,81
Razem: 18 380,28

6. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kup

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
801     Oświata i wychowanie 3 481,48
  80101   Szkoły podstawowe 3 481,48
    3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 125,98
    4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 13,01
    4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 71,17
    4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 439,36
    4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2 037,90
    4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 498,53
    4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 295,53
Razem: 3 481,48

7. Publiczna Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
801     Oświata i wychowanie 9 665,89
  80104   Przedszkola 8 006,84
    3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 301,87
    4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 997,11
    4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 70,44
    4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 248,63
    4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3 735,24
    4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 981,52
    4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 672,03
  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 1 659,05
    3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 15,88
    4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 63,06
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 080,18
    4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 193,07
    4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 306,86
Razem: 9 665,89

8. Publiczna Przedszkole w Chróścicach

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
801     Oświata i wychowanie 6 619,46
  80104   Przedszkola 6 619,46
    3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 154,04
    4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2 121,43
    4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 71,87
    4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 752,16
    4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 539,73
    4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 484,75
    4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 495,48
Razem: 6 619,46

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.317.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-12-2022 w sprawie dokonania zmian w.pdf (476,34KB)