Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.321.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-12-2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust. 1 i ust. 2, art. 257 ust. 1) i ust. 2) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r . o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) oraz Uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XLIII/323/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2022 po stronie dochodów i wydatków według Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa


 

UZASADNIENIE

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.321.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-12-2022 w sprawie dokonania zmian w.pdf (446,91KB)

DOCX6EFD5789-ECC3-49BC-8BC4-E7E1EB57698E 0050.1.321.2022.docx (7,64KB)

DOCX92A32CAC-6D55-4D19-A50D-11C4FFD23F8C 0050.1.321.2022.docx (5,52KB)

DOCXUzasadnienie 0050.1.321.2022.docx (5,52KB)

DOCXZałącznik nr 1 0050.1.321.2022.docx (7,64KB)