Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.328.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2022 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację następującego zadania publicznego:„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) zarządzam,co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję konkursową celem opiniowania ofert na realizację zadania publicznego: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy” w składzie: Piotr Jonek – Zastępca Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, Irena Włodarczyk – Inspektor do spraw ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, Adriana Pietrzyk – Inspektor Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.328.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2022 w sprawie powołania Komisji konkursowej celem opiniowania ofert na realizację następującego zadania publicznego„Upowszechnianie kultury fizycznej i.pdf (168,16KB)