Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.1.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-01-2023 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn. „Remont mieszkania komunalnego przy ul. Kościelnej 5 w Dobrzeniu Wielkim na potrzeby mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Dobrzeń Wielki.” - Umowa nr ZP.272.362.2022.1 z dnia 14.11.2022 r

 


§ 1. Powołuję niniejszym komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w następującym składzie :
1. Piotr Jonek – Z-ca Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
2. Artur Słabik - Właściciel
3. Dariusz Bieniek – Inspektor Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
4. Elwira Szpajcher - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

§ 2. Odbiór rozpocznie się dnia 16.01.2023 r. o godz. 10.00
§ 3. Zgodnie z umową Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności Dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zastępca Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Jonek

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 120.1.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-01-2023 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn. „Remont mieszkania komunalnego przy ul. Kościelnej 5.pdf (169,78KB)