Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.14.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-01-2023 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 oraz art. 37 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), § 2 ust. 1 pkt. 4 i § 3 ust. 2 pkt 1, uchwały Nr X/96/2011 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzeń Wielki (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 125/2011 z dnia 09 listopada 2011 r., poz.1475 ) zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 1681/439, o powierzchni 0,0215 ha z arkusza mapy 1, obręb Dobrzeń Wielki, objętej księgą wieczystą nr OP1O/00075720/4, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN-39 – co stanowi tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nastąpi w formie umowy sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerami działek 1579/3 i 1581/3.
§ 2. Zbycie ww. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki następuje w związku z jej nieprzydatnością dla potrzeb Gminy i jej celów rozwojowych. Ze względu na kształt, wymiary i powierzchnię, przedmiotowa działka nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania stąd została przeznaczona do zbycia na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej poprawiając możliwość jej zagospodarowania. Zasadność planowanej transakcji pod kątem ekonomicznym wynika z konieczności ponoszenia nakładów i kosztów na utrzymywanie tej działki w należytym porządku co przemawia za jej sprzedażą powodując zwiększenie wpływów w gminnym budżecie.
§ 3. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwych Komisji Rady Gminy, którym przedłożony zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.14.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-01-2023 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i.pdf (168,67KB)