Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 

L.p.

Nr działki/

Arkusz mapy

Nr KW

Pow.

[m2]

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania/ informacja o przeznaczeniu do zbycia

Cena nieruchomości

[zł]

1.

1681/439 am.1

OP1O/00075720/4

215

Dobrzeń Wielki

Działka położona jest w miejscowości Dobrzeń Wielki bezpośrednio przy ul. Sienkiewicza o nawierzchni asfaltowej w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Stanowi niewielki fragment terenu w kształcie wydłużonego trójkąta. Otoczenie bezpośrednie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w niewielkim zasięgu usługi. Teren równy, dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii. W bezpośrednim sąsiedztwie przebiegają sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, ciepłownicza, telekomunikacyjna, planowana sieć teletechniczna. Przez teren działki przebiega sieć energetyczna. Działka przeznaczona jest na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej numerami działek 1579/3 i 1581/3. Opis użytków wg ewidencji gruntów i budynków: ŁIV - 0,0215 [ha].

MN-39  – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

/ sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

 15 000,00 zł + 23% VAT

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy ustalam do dnia 03 marca 2023 roku.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość oraz na stronach internetowych urzędu.

 

                                                                                                                                                     Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

                                                                                                                                                                /-/ Piotr Szlapa