Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU

G.6845.37.2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow. działek [ha]

Pow. do najmu [m²]

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wartość czynszu najmu miesięcznie [zł]

Położenie

Numery

ark.

mapy

Działka

Księgi Wieczystej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Chróścice

3

480/334, 765/334

OP1O/00088998/7

0,0187

24,79

MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDZ -1 – teren dróg publicznych/ budynek biblioteki

100,00 zł +

23% podatek VAT

 

Opis nieruchomości: Lokal użytkowy znajduje się na piętrze w budynku biblioteki przy ul. Powstańców Śląskich 38 w Chróścicach. Składa się z 1 pomieszczenia, które będzie wykorzystywane na przechowywanie strojów dla mażoretek.

Termin zagospodarowania nieruchomości: zagospodarowana już zgodnie z przeznaczeniem

Wysokość opłat z tytułu najmu, terminy ich wnoszenia oraz zasady aktualizacji opłat: Stawka czynszu określona została w rubryce 9 wykazu. Pozostałe opłaty związane z użytkowaniem nieruchomości oraz terminy ich wnoszenia zostaną określone w umowie najmu. Wysokość czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji  w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na okres 21 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl  Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość .

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

/-/ Piotr Szlapa