Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.15.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-01-2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz określenia sezonu kąpielowego

Na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2016 r. nr XIV/110/2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki (Dz.U. Woj. Opolskiego z 2016 r., poz. 177), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzenie w okresie od dnia 23 stycznia 2023 r. do dnia 14 lutego 2023 r. konsultacji społecznych w formie konsultacji internetowych (e-konsultacji), dotyczących wyrażenia opinii lub uwag odnośnie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz określenia sezonu kąpielowego. 2. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców opinii i uwag dotyczących projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz określenia sezonu kąpielowego.
§ 2. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, którego treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrzeń Wielki w dniu 23 stycznia 2023 r.
§ 3. Mieszkańcy Gminy Dobrzeń Wielki mogą zgłaszać swoje opinie i uwagi na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia w formie elektronicznej na adres e-mail: , do godz. 24.00 dnia 14 lutego 2023 r. § 4. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-01-2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwały w.pdf (172,33KB)