Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.322.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-12-2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późń. zm.) w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) oraz Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XLIII/323/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.321.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022, wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy:
1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (jednostka, organ)

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
758     Różne rozliczenia 14 208,00
  75814   Różne rozliczenia finansowe 14 208,00
    2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 14 208,00
Razem: 14 208,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
801     Oświata i wychowanie 14 208,00
  80101   Szkoły podstawowe 14 208,00
    4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 14 208,00
Razem: 14 208,00

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00
  85395   Pozostała działalność 0,00
    3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy -160,00
    4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 160,00
Razem: 0,00

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.322.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-12-2022 w sprawie dokonania zmian w.pdf (206,72KB)