Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.323.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późń. zm.) w związku z art. 257 ust. 1) i ust. 3) oraz art. 258 ust. 1 pkt) 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy:
1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kup

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
801     Oświata i wychowanie 0,00
  80104   Przedszkola 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych -70,00
    4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 70,00
Razem: 0,00

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.323.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2022 w sprawie dokonania zmian w.pdf (179,39KB)