Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.329.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2022 w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, z późn. zm.), art. 98 i art. 99 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim do realizacji zadań w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023” - w zakresie prowadzenia postępowań i podejmowania decyzji.

§ 2. Udzielam Pani Elwirze Szpajcher – Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, reprezentującej jednostkę organizacyjną Gminy Dobrzeń Wielki – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, pełnomocnictwa do:

1) reprezentowania Gminy Dobrzeń Wielki jako strony umowy z Wojewodą Opolskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 roku środków Funduszu Solidarnościowego, na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”;
2) wykonywania innych czynności niezbędnych przy realizacji umowy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023”.

WÓJT

Piotr SZLAPA

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.329.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2022 w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w.pdf (169,89KB)