Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.16.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-01-2023 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji

Na podstawie art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.), § 2 ust. 1 pkt 4, § 3 ust. 2 pkt 1, § 7 ust. 1, § 9 ust. 1 uchwały Nr X/96/2011 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Woj. Op. Z 2011 r. Nr 125, poz. 1475; zm.: z 2011 r. Nr 125, poz. 1476) zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazanie nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą, znajdującym się w budynku komunalnym w Kup przy ul. 1 Maja 1C oraz udziałem w częściach wspólnych nieruchomości, objętej księgą wieczystą nr OP1O/00099739/4 oznaczonej jako działka nr 696/6 arkusz mapy 1, obręb Kup, oznaczonej w planie zagospodarowania symbolem MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych, nastąpi w formie umowy sprzedaży z uwzględnieniem pierwszeństwa przysługującego najemcy tego lokalu.
§ 2. Nieruchomość objęta księgą wieczystą OP1O/00099739/4 stanowi własność Gminy Dobrzeń Wielki w udziale 6844/10000. Na nieruchomości znajduje się wielorodzinny, dwukondygnacyjny budynek mieszkalny, w którym wyodrębniono 4 lokale mieszkalne z czego 1 lokal został sprzedany w 2000 r. Złożony przez długoletniego najemcę wniosek o wykup zajmowanego lokalu nr 2 uzasadnia prowadzenie postępowania w kierunku zbycia tego lokalu w trybie bezprzetargowym. Administrowanie wielorodzinnym budynkiem wzniesionym w tradycyjnej technologii, wymagającym modernizacji generuje niemałe koszty, co potwierdza zasadność planowanej transakcji również pod kątem ekonomicznym.
§ 3. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwych Komisji Rady Gminy, którym przedłożony zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.16.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-01-2023 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i.pdf (170,04KB)