Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.17.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-01-2023 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonywać przysługującego prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej w Dobrzeniu Małym oznaczonej jako działka nr 1407/159, arkusz mapy 3, o powierzchni 0,2757 ha, będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży z dnia 23 stycznia 2023 r., Repertorium A Nr 147/2023, sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Ostrowie Wielkopolskim przed notariuszem Kingą Miłosz.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.17.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-01-2023 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (161,50KB)