Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.41.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-02-2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu gminnegoKonkursu recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję” w roku 2023

Na podstawie regulaminu Konkursu recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję”, opracowanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, zwanego dalej regulaminem, zarządza się co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursu, powołuję gminną komisję konkursową w składzie:

Adriana Pietrzyk przewodnicząca komisji UG Dobrzeń Wielki
Norbert Słabik członek komisji TSKN na Śląsku Opolskim
Klaudia Hildebrandt-Kałuża członek komisji ZS-P Kup
Aneta Baron członek komisji PSP z OS Dobrzeń Wielki
Irena Weber członek komisji PSP w Chróścicach
Martyna Gonsior członek komisji ZS Dobrzeń Wielki

 

 

§ 2. Każda ze szkół, może w swojej kategorii do eliminacji gminnych delegować maksymalnie 2 uczestników, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych. W przypadku przystąpienia do konkursu tylko jednej ze szkół ponadpodstawowych, uczniowie tej szkoły nie uczestniczą w etapie gminnym konkursu, tylko przechodzą do etapu rejonowego.

§ 3. Eliminacje gminne zostaną przeprowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim dnia 16 marca 2023 r. o godzinie 10 00 . § 4. W sprawach nieujętych w zarządzeniu, obowiązują postanowienia regulaminu.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.41.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-02-2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu gminnegoKonkursu recytatorskiego w.pdf (178,90KB)