Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - LVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2023-03-09 o godz. 15:16:30, a zakończono o godz. 15:26:36 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych:

 1. Jerzy Bednarz
 2. Krystyna Gierok
 3. Józef Gregulec
 4. Rafał Kampa
 5. Roman Kołbuc
 6. Arkadiusz Kulas
 7. Monika Ledwolorz-Gierok
 8. Piotr Libawski
 9. Roman Marek
 10. Danuta Orzeszyna
 11. Antoni Piechota
 12. Janusz Piontkowski
 13. Zbigniew Wajman

Radni nieobecni, usprawiedliwieni: Krzysztof Henek, Łukasz Lazik

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. (15:16:00) Przewodniczący, Roman Kołbuc przywitał wszystkich zebranych radnych, Wójta Gminy Piotra Szlapę, Skarbnik Gminy Barbarę Buchta, informatyka, Panią Izabelę Kołodziej oraz Beatę Ścigała prowadzącą Biuro Rady Gm. Dobrzeń Wielki. Obrady LVII nadzwyczajnej sesji RG, zwołanej na wniosek Pana Wójta zostały otwarte i ogłoszono ich prawomocność.

2. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2023 i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (15:18:00)

2.1. informacja Skarbnika Gminy (15:18:00) Pani Skarbnik Barbara Buchta bardzo szczegółowo przedstawiła zmiany budżetowe, które bezwzględnie znajdują również odzwierciedlenie w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej, którą należało także podjąć ( duża inwestycja dot. budowy na przełomie lat 2023/2024 gminnej stołówki szkolnej i jadłodajni w Dobrzeniu Wielkim).

2.2. dyskusja i głosowanie (15:22:00)

 • Przyczyna i termin zwołania nadzwyczajnej sesji ( Przew. RG Roman Kołbuc, Skarbnik Gminy, Barbara Buchta )
 • Przetarg na gminną inwestycję w sprawie budowy gminnej stołówki

 ( Wójt, Piotr Szlapa )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Libawski, Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Monika Ledwolorz-Gierok, Zbigniew Wajman, Antoni Piechota, Roman Marek, Danuta Orzeszyna, Jerzy Bednarz, Rafał Kampa, Krystyna Gierok, Janusz Piontkowski, Roman Kołbuc

Uchwała LVII/415/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2023 została podjęta jednogłośnie, pozytywnie (15:25:00)

Głosowanie nad WPF

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Libawski, Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Monika Ledwolorz-Gierok, Rafał Kampa, Antoni Piechota, Jerzy Bednarz, Roman Marek, Zbigniew Wajman, Janusz Piontkowski, Roman Kołbuc, Krystyna Gierok, Danuta Orzeszyna

Uchwała LVII/416/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej została podjęta jednogłośnie, pozytywnie (15:26:00)

3. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. (15:26:00) Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Roman Kołbuc zamykając obrady podziękował obecnym za przybycie i udział w sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                     Roman Kołbuc

 

Protokołowała: Beata Ścigała