Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.46.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-03-2023 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późń. zm.) w związku z art. 257 ust. 1) i ust. 3) oraz art. 258 ust. 1 pkt) 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późń. zm.) oraz w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) i Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr LIV/398/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zmian w budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej, zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.45.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023, wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy:
1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (jednostka, organ)

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
750     Administracja publiczna - zlecone 401,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 401,00
    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 401,00
758     Różne rozliczenia 204 786,00
  75814   Różne rozliczenia finansowe 204 786,00
    2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 204 786,00
Razem: 205 187,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
750     Administracja publiczna - zlecone 401,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 401,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 401,00
Razem: 401,00

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Wielkim

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
801     Oświata i wychowanie 82 325,43
  80101   Szkoły podstawowe 81 576,37
    3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 690,17
    4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 40 415,33
    4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 128,46
    4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 32 055,67
    4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 6 813,96
    4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1 472,78
  80107   Świetlice szkolne 749,06
    3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 23,69
    4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 608,38
    4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 116,99
Razem: 82 325,43

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
801     Oświata i wychowanie 36 997,31
  80101   Szkoły podstawowe 36 997,31
    3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 1 217,44
    4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 28,09
    4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 347,51
    4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2 576,14
    4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 26 333,43
    4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5 852,23
    4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 642,47
Razem: 36 997,31

4. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim Plan wydatków bieżących

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
801     Oświata i wychowanie 41 630,76
  80101   Szkoły podstawowe 6 914,46
    3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 125,57
    4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 73,50
    4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 151,05
    4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 575,88
    4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3 486,33
    4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 992,32
    4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 509,81
  80115   Technika 15 830,07
    3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 410,46
    4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 41,41
    4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 12,25
    4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 710,79
    4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 12 165,39
    4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2 353,40
    4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 136,37
  80120   Licea ogólnokształcące 18 886,23
    3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 495,82
    4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 82,97
    4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 229,78
    4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 804,64
    4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 12 926,00
    4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2 852,95
    4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 494,07
Razem: 41 630,76

5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kup Plan wydatków bieżących

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
801     Oświata i wychowanie 16 749,42
  80101   Szkoły podstawowe 16 749,42
    3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 111,02
    4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5 036,77
    4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 40,50
    4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 195,08
    4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 8 161,98
    4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 785,16
    4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 418,91
Razem: 16 749,42

6. Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim Plan wydatków bieżących

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
801     Oświata i wychowanie 19 870,17
  80104   Przedszkola 15 913,12
    3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 285,09
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia -300,00
    4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 195,61
    4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 60,75
    4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4 960,14
    4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 7 394,08
    4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 971,73
    4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 345,72
  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 3 957,05
    4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00
    4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 93,36
    4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2 806,76
    4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 510,83
    4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 246,10
Razem: 19 870,17

7. Publiczne Przedszkole w Chróścicach Plan wydatków bieżących

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
801     Oświata i wychowanie 7 212,91
  80104   Przedszkola 7 212,91
    3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 141,09
    4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 574,98
    4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 112,11
    4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2 152,25
    4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2 920,56
    4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 986,16
    4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 325,76
Razem: 7 212,91

 

§ 2. Na podstawie wniosku Pismo z dnia 02.03.2023 r. Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim:

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
801     Oświata i wychowanie 0,00
  80104   Przedszkola 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia -600,00
    4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00
Razem: 0,00

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.46.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-03-2023 w sprawie dokonania zmian w.pdf (437,08KB)