Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.47.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-03-2023 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 247 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Uchwały Nr LVII/415/2023 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09 marca 2023 r. zmieniającą Uchwałę LIV/396/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023, wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy:
1. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim (jednostka, organ)

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
801     Oświata i wychowanie -2 577 000,00
  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne -2 577 000,00
    6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -2 577 000,00
Razem: -2 577 000,00
Paragraf Treść Zmiana
9570 Nadwyżki z lat ubiegłych 113 000,00
Razem: 113 000,00

 

Plan wydatków bieżących – własne

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
801     Oświata i wychowanie -2 464 000,00
  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne -2 464 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 113 000,00
    6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -2 577 000,00
Razem: -2 464 000,00

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.47.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-03-2023 w sprawie dokonania zmian w.pdf (197,41KB)