Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.50.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-03-2023 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust. 1 i ust. 2, art. 257 ust. 1 i ust. 3) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r . o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr LIV/396/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023, Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr LIV/398/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmian w budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2023 po stronie dochodów i wydatków według Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.50.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-03-2023 w sprawie dokonania zmian w.pdf (362,91KB)

DOCXZałącznik nr 1 0050.1.50.2023.docx (7,89KB)