Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.51.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-03-2023 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późń. zm.) w związku z art. 257 ust. 1) i ust. 3) oraz art. 258 ust. 1 pkt) 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późń. zm.) oraz w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) i Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr LIV/398/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zmian w budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej, zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.50.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023, wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy:
1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (jednostka, organ)

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
852     Pomoc społeczna 1 000,00
  85295   Pozostała działalność 1 000,00
    2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1 000,00
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 65 584,00
  85395   Pozostała działalność 65 584,00
    2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 65 584,00
Razem: 66 584,00

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
852     Pomoc społeczna 1 000,00
  85295   Pozostała działalność 1 000,00
    3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 1 000,00
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 65 584,00
  85395   Pozostała działalność 65 584,00
    3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 54 560,00
    3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 10 275,00
    4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 575,12
    4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 113,13
    4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 60,75
Razem: 66 584,00

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.51.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-03-2023 w sprawie dokonania zmian w.pdf (216,70KB)