Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Dobrzeń Wielki

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Dobrzeń Wielki

Uprzejmie informujemy, że od dnia 24.042023 r. do dnia 18.05.2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Dobrzeń Wielki. Konsultacje zostaną przeprowadzone w  następujących formach:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz na stronie internetowej gminy www.dobrzenwielki.pl oraz pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/dobrzen_wlk_formularz_uwag_or_oz 

2) spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji – w dniu 11 maja 2023 r. o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki

3) wypełnienia elektronicznego formularza ankiety dostępnej pod linkiem:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/dobrzen_wlk_ankieta_gpr

Wypełnione formularze można dostarczyć:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:drybarz@dobrzenwielki.pl
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki.
  3. Osobiście do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki w godzinach pracy Urzędu.

4) poprzez wypełnienie formularza uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/dobrzen_wlk_formularz_uwag_or_oz 

5) podczas spotkania otwartego w dniu 11 maja 2023 r.

 

Załączniki:

PDFProjekt uchwały w sprawie wyznaczenia OZ i OR z uzasadnieniem pop.pdf (121,44KB)
PDFMAPA UCHWAŁA.pdf (12,99MB)
PDFadresy w obszarze rewitalizacji.pdf (221,91KB)
PDFProcentowy udział obszaru rewitalizacji _Dobrzeń Wielki.pdf (103,55KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wyznaczenia OZ i OR z uzasadnieniem pop.pdf (121,44KB)
JPEGOBSZAR REWITALIZACJI_Dobrzeń Wielki 002.jpeg (125,67KB)
JPEGOBSZAR ZDEGRADOWANY Dobrzeń Wielki 002.jpeg (165,99KB)
DOCXformularz konsultacyjny_OZ i OR.docx (23,60KB)

PDFDiagnoza_Dobrzen Wielki.pdf (3,62MB)

PDFSprawozdanie z konsultacji społecznych dot. obszaru zdegradowanego o ibszaru rewitalizacji maj 2023 r.pdf (1 019,91KB)

PDFRAPORT KONSULTACJE GPR.pdf (1,38MB)
PDFRAPORT KONSULTACJE UCHWAŁA KOMITET.pdf (861,51KB)

PDFSprawozdanie z opiniowania projektu GPR.pdf (875,33KB)

PDFGminny Program Rewitalizacji Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2023-2030 (GPR) (5,61MB)