Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.153.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-08-2023 w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022r. poz.1277, ze zm.), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2023r. poz.1564), Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:

§ 1. Urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. mogą być umieszczane nieodpłatnie na tablicach i słupach ogłoszeniowych usytuowanych w następujących miejscach:
1) w Chróścicach - ul. Korfantego (przy filii Banku Spółdzielczego); 2) w Dobrzeniu Małym - ul. Opolska (przy strażnicy OSP); 3) w Dobrzeniu Wielkim : a) ul. Namysłowska 44 (przy Urzędzie Gminy),

b) Osiedle Energetyk (przy kiosku spożywczym);


4) w Kup: a) ul. 1 Maja (przy kościele parafialnym),

b) ul. Rynek (przy sklepie „Miszmasz”).


§ 2. Zarządzenie zostanie podane do wiadomości publicznej poprzez:
1) umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim;
2) opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie .
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
WÓJT

Piotr SZLAPA

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.153.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-08-2023 w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i.pdf (213,53KB)