Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 września 2023r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 14 września 2023r.

 

Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

 

Numer obwodu głosowania

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

1

Sołectwo Chróścice

 

Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Powstańców Śląskich 1,

46-080 Chróścice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Sołectwo Dobrzeń Mały

 

Zespół Szkół, Dobrzeń Mały ul. Opolska 87,

46-081 Dobrzeń Wielki

3

Sołectwo Dobrzeń Wielki – część obejmująca ulice:

Asnyka, Brzozowa, Chopina, Dąbrowskiego, Drzymały, Dworcowa, Herberta, Jagiellonów, Jana Sobieskiego, Jańskiego, Jodłowa, Józefa Piotra Lompy, Józefa Elsnera, Kazimierza I opolskiego, Kani, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kopernika, Korfantego, Kościuszki, Krasickiego Ignacego, Leśna, Ligonia, Marianny Orańskiej, Mehla, Mickiewicza, Miłosza, Namysłowska od nr 47 do końca, Osieckiej, Piaskowa, Piastowska, Prusa, Reja, Sienkiewicza, Sokołów, Sosnowa, Sportowa, Stawy, Świerkowa, św. Rocha, Tuwima, Zapolskiej, Żeromskiego.

Zespół Szkół, ul. Namysłowska 94,

46-081 Dobrzeń Wielki

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

4

Sołectwo Dobrzeń Wielki – część obejmująca ulice:

22 Lipca, Aleja Księdza Kraika, Boczna, Bolesława Chrobrego, Dambonia, Dratwy, Fiołkowa, Irysowa, Knosały, Koraszewskiego, Kościelna, Krótka, ks. Fiecka, Księdza Poziemby, Księdza Scheitzy, Kubisów, Kwiatowa, Liliowa, Matejki, Miarki, Miła, Młyńska, Morcinka, Namysłowska od nr 1 do nr 46, Nowa, Nowowiejska, Opolska, Osiedlowa, Osiniec, Polna, Pustki, Powstańców Śląskich, Reymonta, Rudzina, Słoneczna, Strzelców Bytomskich, Topolowa, Tulipanowa, Wrocławska, Wspólna, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zbożowa, Osiedle Energetyk.

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi,

ul. Kościelna 3,

46-081 Dobrzeń Wielki

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

5

Sołectwo Kup

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny,

ul. 1 Maja 6a, 46-082 Kup

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Kup - Szpital w Kup

 

Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Kup -

Szpital w Kup, ul. Miarki 14, 46-082 Kup

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) całkowitej niezdolności do pracy,

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Opolu I najpóźniej do dnia 2 października 2023 r.,
z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

                                           Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /-/  Piotr SZLAPA