Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji

Szanowni Państwo!

Od 28.09.2023 do 23.10.2023 trwają konsultacje społeczne dwóch dokumentów o znaczeniu strategicznym dla naszej gminy!

Pierwszy z nich to projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2023-2030. Drugi dotyczy projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Celem konsultacji jest umożliwienie złożenia uwag dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2023-2030 oraz uwag dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie Państwa opinii, oceny oraz propozycji, a dzięki temu wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt. Projekty dokumentów oraz formularze konsultacyjne dostępne będą na stronach internetowych www.dobrzenwielki.plwww.bip.dobrzenwielki.pl oraz wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy w trakcie trwania konsultacji.

Zapraszamy również na spotkanie otwarte dla interesariuszy procesu rewitalizacji w dniu 11.10.2023 r. o godz. 13.00  w Urzędzie Gminy. Podczas spotkania zostanie omówiony projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2023-2030 oraz projekt uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Uwagi i opinie można składać:

  1. w postaci papierowej osobiście lub drogą korespondencyjną lub w postaci elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl  i www.bip.dobrzenwielki.pl oraz pod linkami:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/dobrzen_wielki_kr_formularz

     https://ankieta.deltapartner.org.pl/dobrzen_wielki_gpr_formularz

  1. podczas spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji w dniu 11.10.2023 r.
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: drybarz@dobrzenwielki.pl;
  3. w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl  pod linkami:

            https://ankieta.deltapartner.org.pl/dobrzen_wielki_gpr_ankieta

   https://ankieta.deltapartner.org.pl/dobrzen_wielki_kr_formularz

Uwagi i opinie z datą wpływu wcześniejszą nić 28.09.2023 r. i późniejszą niż 23.10.2023 r. nie będą rozpatrywane.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych www.dobrzenwielki.pl i www.bip.dobrzenwielki.pl.

PDFProjekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2023-2030. (5,58MB)

PDFMapa prezentująca kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych miejscowości Dobrzeń Wielki określonych w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2023-2030. (1,08MB)

DOCXFormularz konsultacji społecznych mających na celu zebranie wniosków, uwag i opinii do projektu uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dobrzeń Wielki. (30,68KB)

DOCXFormularz konsultacyjny służący zgłaszaniu uwag, wniosków i propozycji zmian do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2023-2030. (27,29KB)

DOCXProjekt uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie powołania członków Komitetu Rewitalizacji wraz z regulaminem Komitetu (39,54KB)