Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Chróścice

G.6840.9.2023

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

działając zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Chróścice

 

 

  1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: 7 marca 2024 roku, o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, przy ul. Namysłowskiej 44 w Sali Narad, pokój Nr 04a odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki.
  2. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 1038/154, arkusz mapy 3, położona w miejscowości Chróścice o pow. 0,0163 ha, KW nr OP1O/00075720/4;
  3. Liczba uczestników (ofert) dopuszczonych do przetargu: 0 (brak wpłaty wadium)
  4. Liczba osób (ofert) niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0
  5. Cena wywoławcza nieruchomości netto:  9 400,00 zł. Do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
  6. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: brak
  7. Nabywca nieruchomości: brak – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Informację o wyniku przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim na okres co najmniej 7 dni.

                                                                                                      Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

/-/ Piotr Szlapa