Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  BĘDĄCEJ W UŻYTKOWANIU WIECZYSTM GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

WÓJT GMINY Dobrzeń Wielki

G.6845.11.2024

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  BĘDĄCEJ W UŻYTKOWANIU WIECZYSTM GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow. działki [ha]

Pow. do dzierżawy [m²]

Wartość czynszu dzierżawnego miesięcznie [zł]

Położenie

Numery

ark.

mapy

Działka

Księgi Wieczystej

1

2

3

4

5

6

7

9

1.

Dobrzeń Wielki

3

1976/447

1979/447

OP1O/00098970/8

0,0886

0,0921

1653

1000,00 zł +

23% podatek VAT

 

Przeznaczenie nieruchomości: UP – teren usług publicznych

Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość położona jest w miejscowości Dobrzeń Wielki na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Wspólnej. Na nieruchomości znajduje się nowo wybudowany budynek stołówki i jadłodajni o pow. użytkowej 408,51 m2, którego budowa została zrealizowana w ramach projektu pn.: „Budowa gminnej stołówki i jadłodajni w Dobrzeniu Wielkim”.

Termin zagospodarowania nieruchomości: Zagospodarowana już zgodnie z przeznaczeniem.

Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji: Termin wnoszenia opłat zostanie określony w umowie dzierżawy. Wysokość czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji  w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Niezależnie od obowiązku płacenia czynszu Dzierżawca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich innych opłat związanych z przedmiotem umowy, a w szczególności podatku od nieruchomości.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na okres 21 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl  Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość .

 

Z up. Wójta

                                                                                                                     /-/ Piotr Jonek Zastępca Wójta

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy  Dobrzeń Wielki w terminie

od dnia 11.04.2024 r. do 02.05.2024 r.