Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.11.2024 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-04-2024 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania komisji rekrutacyjnej

Na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz. 530) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021r. poz. 1960, zm. Dz.U. z 2023r. poz.1102), w związku z §7-11 Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (Zarządzenie nr 0152/20/2009 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2009r.), Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko inspektora w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim. 2. Ogłoszenie o naborze, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia, podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (w menu: Ogłoszenia - Wolne stanowiska) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44. § 2. 1. Dla przeprowadzenia naboru powołuje się Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie: 1) Kornelia Lauer-Konecka - Przewodnicząca Komisji;
2) Marieta Kupka - członek Komisji;
3) Dariusz Bieniek - członek Komisji.

2. Zadania Komisji określone są w art. 13a-15 ustawy o pracownikach samorządowych oraz w Regulaminie naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ustalonym odrębnym zarządzeniem Wójta.
3. Po zakończeniu naboru i ogłoszeniu jego wyników Komisja ulega rozwiązaniu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2024r.

WÓJT

Piotr SZLAPA

 

PDF   Zarządzenie Nr 120.11.2024 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-04-2024 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora w.pdf (469,78KB)

DOCXZałącznik nr 1 120.11.2024.docx (12,66KB)