Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.74.2024 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-04-2024 w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2023r. poz. 2408), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2024r. poz. 344) zarządza się, co następuje:

§ 1. Urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz plakaty komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r., mogą być umieszczane nieodpłatnie na ogólnodostępnych tablicach i słupach ogłoszeniowych w Gminie Dobrzeń Wielki, usytuowanych w następujących miejscach:
1) w Chróścicach - ul. Korfantego 21 (naprzeciw filii Banku Spółdzielczego); 2) w Dobrzeniu Małym - ul. Opolska 113 (przy strażnicy OSP); 3) w Dobrzeniu Wielkim : a) ul. Namysłowska 44 (przy Urzędzie Gminy),

b) Osiedle Energetyk (przy kiosku spożywczym);


4) w Kup: a) ul. 1 Maja 3 (przy kościele parafialnym pw. św. Jerzego),

b) ul. Rynek 1 (przy sklepie „Miszmasz”).


§ 2. Zarządzenie zostanie podane do wiadomości publicznej poprzez:
1) umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim;
2) opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.dobrzenwielki.pl.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2024r..

 
WÓJT

Piotr SZLAPA

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.74.2024 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-04-2024 w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz.pdf (213,29KB)